Regulamin sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2017 r.

Sklep internetowy Globalbefit, działający pod adresem: www.life-fitness.pl, prowadzony jest przez Globalbefit Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach 55-011 przy ul. Opolskiej 38 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000544930, REGON 360901900, NIP 896-154-18-18.

Definicje stosowane w Regulaminie: www.life-fitness.pl

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.life-fitness.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.


Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.


Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.


Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Klienta towarów z Magazynu na adres podany przez Klienta. Klient może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym lub zamówić Kuriera we własnym zakresie, ponosząc wszystkie koszty zamówionego Kuriera.


Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

I. Oferta

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.life-fitness.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Wszystkie produkty, dostępne w Sklepie Internetowym, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Część oferty sklepu, zwłaszcza produkty wielkogabarytowe, jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

II. Przyjmowanie zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.life-fitness.pl.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. W zamówieniu Klient wskazuje:
  • zamawiane towary
  • sposób dostawy i sposób płatności
  • adres dostawy, opcjonalnie: dane na jakie ma zostać wystawiona faktura
 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego:
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  • rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli lub wyższa
  • włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
  • aktywne konto e-mail

III. Realizacja zamówienia

 1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 1. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 2. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
 3. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
 4. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 5. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 6. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Klienta i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Klientem (wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

IV. Dostępność towarów

 1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep Internetowy zobowiązuje się do poinformowania(wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie) w ciągu 24 godzin Klienta, który złożył zamówienie, o dostępności zamówionych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

V. Formy płatności

 1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym lub bankowym.
 2. Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego, a także gdy realizacja dostarczenia zamówienia wykonywana jest przez pracownika Globalbefit Sp. z o.o. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

VI. Dowód zakupu

 1. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.
 2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia.
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia, otrzymanego od Klienta, Sklep Internetowy kieruje (za pośrednictwem poczty mailowej) do Klienta fakturę pro-forma, na podstawie której następuje zapłata za towar.
 4. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest na podstawie faktury proforma i przesyłana do Klienta pocztą po dostawie zamawianego towaru.

VII. Ceny

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce “Dostawa”, które uzależnione są od wielkości zamówienia i są widoczne dla Klienta w koszyku zakupowym, dokładnie wyliczone przed złożeniem zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 1. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

VIII. Koszt dostawy

 1. Koszty dostawy są określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce “Dostawa”, i uzależnione są od wielkości zamówienia.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są widoczne dla Klienta w koszyku zakupowym, dokładnie wyliczane przed złożeniem zamówienia.
 1. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą Klienta, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Odbiór towarów

 1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Globalbefit Sp. z o.o. lub firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności pracownika firmy Globalbefit Sp. z o.o. lub Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
 2. Potwierdzeniem odbioru przez Klienta zamawianego towaru jest podpis Klienta na protokole odbioru firmy Globalbefit Sp. z o.o. lub na liście przewozowym w przypadku przesyłki kurierskiej.
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.
 4. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Klienta wyłącznie, gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.
 5. Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Klienta w Magazynie znajdującym się w Siechnicach 55-011 przy ul. Opolskiej 38. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest pod linkiem [formularz odstąpienia od umowy]. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

XI. Reklamacje towarów

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 3. Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio – za pomocą Sklepu Internetowego.
 4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Klienta nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
 5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Klienta z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 7. Sklep Internetowy lub w jego imieniu firma Globalbefit Sp. z o.o. w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dokonać zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem adresu e-mail: wsparcie@life-fitness.pl
 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.
 10. Firma Globalbefit Sp. z o.o., właściciel Sklepu Internetowego www.life-fitness.pl świadczy również usługi serwisowe pogwarancyjne produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

XII. Dane osobowe www.life-fitness.pl

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
  • realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia
  • za zgodą Klienta – w celu informowania drogą elektroniczną o ofertach handlowych, nowościach czy promocjach sklepu
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Klienta, jest Globalbefit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-131 przy ul. Buforowej 125.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Globalbefit Sp. z o.o. w ramach www.life-fitness.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2017 r.